Flerspråkig poesiläsning Poetry reading in Stockholm


NÄR: 1 december kl 14-16.30
VAR: Hallonbergens bibliotek, Sundbyberg

VAD: Flerspråkig poesiuppläsning
Arabiska, persiska, spanska och svenska.

VEM:
Poeter på scen:
Kawther AbuHani
Roxana Crisólogo
Jasim Mohamed
Namdar Nasser
Magnus William-Olsson

HUR: Alla dikter läses på persiska och svenska.

VARFÖR:
Vi vill föra samman nordisk poesi på olika språk och ge dig ett tillfälle att höra poesi i olika språkliga uttryck. Det är första gången unga finurliga poeten Kawther AbuHani, bosatt i Stockholm, läser sina arabiska dikter i Sverige med svenska översättningar.

Evenemanget är ett sammarbete mellan NolitchX och Bibliotek Sundbyberg och har stöd av Nordisk kulturkontakt.

Alla är välkomna!