Svenska

Español  Suomi English

Roxana Crisólogo Correa (Peru/Finland) är poet och kulturproducent och har också studerat internationell rätt. Hon bor och verkar i Helsingfors.
Hon har publicerat: Abajo sobre el cielo, Animal del camino, Ludy D, Trenes. Crisólogos nyaste diktsamling är Kauneus – La belleza. En diktsamling är översatt till tyska med titeln Eisbrecher(Hochroth Verlag, Berlín 2017). Ediciones Libros del Cardo i Chile publicerade 2019 en nyutgåva av Trenes.

Roxana Crisólogo Correa | Foto: Joanna Lindén-Montés

Roxana Crisólogo Correa grundade Sivuvalo Platform år —-!! — och hon fungerar i dag som dess koordinator. Syftet med detta flerspråkiga projekt är att skapa synlighet för litteratur skriven på andra språk än finska och svenska. Sivuvalo vill också befrämja flerspråkiga författares rättigheter i Finland.
För närvarande är Crisólogo verksam som koordinator i Finland för Nordic Exchange in Literature. Projektet vill synliggöra den nordiska flerspråkiga litteraturen med översättningar, diskussioner, undersökningar och publika uppläsningar.
Crisólogo är ordförande för Kiila, vänsterföreningen för författare och konstnärer.
Hon ingår i  Somos La Colectiva, en grupp kvinnopoeter och -konstnärer som bosatt sig i Helsingfors. Med poesin som medel undersöker gruppen olika språkliga former och förmedlar innehåll som hegemoniska texter förvränger, tystar, eller gömmer undan. 
De finländska stiftelserna Koneen säätiö, Kirjallisuuden vientiorganisaatio FILI, Taiteen edistämiskeskus, Kari Mattila Säätiö och Suomen Kulttuurirahasto har stött Crisólogos projekt och litterära arbete. Ett sökande utan slut.