Svenska

Español   Suomeksi   English Roxana Crisólogo Correa (Lima, Peru) är en peruansk-finländsk poet, kulturaktivist och resenär, som bor och arbetar i Helsingfors. Hon har publicerat diktsamlingar: Abajo sobre el cielo, Animal del camino, Ludy… Sigue leyendo