Svenska

Español   Suomeksi   English

DSC_2758

Roxana Crisólogo Correa (Lima, Peru) är en peruansk-finländsk poet, kulturaktivist och resenär, som bor och arbetar i Helsingfors. Hon har publicerat diktsamlingar: Abajo sobre el cieloAnimal del caminoLudy D och Trenes.
Crisólogo har grundat projektet Sivuvalo: Onko tämä suomalaista kirjallisuutta? / Sidoljus: Är detta finländsk litteratur? Syftet med detta flerspråkiga projekt är att lyfta fram litteratur skriven av diktare och författare med invandrarbakgrund. Koneen säätiö har stött projektet i tre år.
För närvarande är Crisólogo verksam som koordinator i Finland för Nordic Literatures in Change and Exchange. Det är ett nytt nordiskt litteraturprojekt vars avsikt är att i de nordiska länderna skapa nätverk mellan författare som skriver på invandrarspråk.
Crisólogos poesi behandlar styrkeförhållanden i det dagliga livet i den postkapitalistiska eran. Hon omskriver allmänt kända berättelser och inkluderar traditionellt nedtystade röster för att dekolonisera poesin och skapa ny epik och nya hjältar. Identiteten är ett konfliktområde och via migrationsupplevelser utforskar hon övergången till transnationella identiteter.
Rompehielos och MacChupicchu heter hennes senaste ännu opublicerade diktsamlingar.
2017 publicerades Crisólogos diktbok Eisbrecher i Tyskland. Samma år fick Sivuvalo/Sidoljus Nuori voima-priset av Nuoren Voiman Liitto.

Photo: Joanna Lindén-Montes