Svenska

Español   Suomeksi   English

DSC_2758

Roxana Crisólogo Correa (Lima, Peru) är en peruansk-finländsk poet, kulturaktivist och resenär, som bor och arbetar i Helsingfors. Hon har publicerat diktsamlingar: Abajo sobre el cieloAnimal del caminoLudy D och Trenes.

Crisólogo har grundat projektet Sivuvalo: Onko tämä suomalaista kirjallisuutta? / Sidoljus: Är detta finländsk litteratur? Syftet med detta flerspråkiga projekt är att lyfta fram litteratur skriven av diktare och författare med invandrarbakgrund. Koneen säätiö har stött projektet i tre år.

För närvarande är Crisólogo verksam som koordinator i Finland för Nordic Literatures in Change and Exchange. Det är ett nytt nordiskt litteraturprojekt vars avsikt är att i de nordiska länderna skapa nätverk mellan författare som skriver på invandrarspråk.

Roxana är resenär och hennes poesi uppstår på de platser hon besökt, även om den ständigt återkommer till Peru, hennes hemland, eftersom poesi för Roxana är att återvända till rötterna.
Roxanas poesi vill skriva om de offentliga historieskrivningarna genom att utgå från traditionellt nertystade röster och skapa nya avkolonialiserade narrativ med nya hjältar, referenser och paradigm. Identitet är huvudtema: ett konfliktfyllt fält och ett rum för maktkamp och post-kapitalismens koloniserade kroppar.

2017 publicerades Crisólogos diktbok Eisbrecher i Tyskland. Samma år fick Sivuvalo/Sidoljus Nuori voima-priset av Nuoren Voiman Liitto.

Photo: Joanna Lindén-Montes