Svenska

Español   Suomeksi   English

Photo: Joanna Lindén-Montes


Roxana Crisólogo Correa är en peruansk-finländsk poet och kulturaktivist, som bor och arbetar i Helsingfors. Hon har publicerat diktsamlingarna Abajo sobre el cieloAnimal del caminoLudy D och Trenes påspanska, hennes modersmål. 

Hochroth Verlag (Tyskland) publicerade 2017 diktsamlingen Eisbrecher(Isbrytare) översatt till tyska.

En diktantologi, Trenes, publiceras 2019 av Ediciones Libros del Cardo (Chile). 

Crisólogo har grundat Sivuvalo Platform. Syftet med detta flerspråkiga projekt är att lyfta fram och och belysa litteratur skriven av författare med invandrarbakgrund i Finland. 

För tillfället är Crisólogo verksam som koordinator i Finland för Nordic Literatures in Change and Exchange. Det är ett nordiskt litteraturprojekt som arbetar med att i de nordiska länderna skapa nätverk mellan författare som skriver påinvandrarspråk. 

Hon är ordförande i Kiila, en vänsterförening för konstnärer och författare grundad på1930-talet. Hon är ocksåaktiv inom La Colectivaen grupp poeter och konstnärer i Helsingfors, som använder sig av poesi för att experimentera med dess relation till andra former av språk. 

Roxanas poesi omformulerar de vedertagna berättelserna genom att inkludera traditionellt nedtystade röster och därmed skapa nya avkoloniserade narrativ med nya hjältar, referenter och paradigm. Identitet innehåller mycket förlust. Identiteten är ett konfliktfyllt fält och ett område för maktkamp, koloniserade kroppar i den postkapitalistiska eran. 

Roxana är resenär och dikterna har uppstått påde platser där hon vandrat, även om de ständigt återkommer till hemlandet Peru, för poesi är ocksåen väg tillbaka till rötterna. 

Crisólogos arbete och projekt har fått stöd av Koneen säätiö, Centret för litteraturexport (FILI), Centret för konstfrämjande (Taike), Kari Mattila stiftelsen och Suomen kulttuurirahasto (SKR).